Трикотажната мода през тази есен

Трикотажна модаТрикотажът никога не излиза от мода. И през този сезон моделите с драперии и плисета по раменете, предизвикват усещане за топлина и уют. Тънък или по-плътен и тежък, който ще ви грее през хладните дни, трикотажът , приятен за тялото,присъства сред модните есенни тенденции във всичките си варианти.
Мислим, че трикотажните рокли не могат да ни изненадат, но дизайнерите са успели да постигнат това с новите си модели, демонстриращи женственост и заоблени форми. Докато досега по-тънкият вариант на материята се прокрадваше в дамските тениски, то през есента на 2013 на преден Continue reading

Дъждовник

ДъждовникДъждовникДъждовник саламандра (Salamandra) са род опашати земноводни. Тялото им е дълго до 30 см., тромаво, опашката е кръгла, сравнително къса.

В Европа са разпространени 3 вида. Живеят във влажни сенчести места, в дупки на дребни животни, хралупи, пукнатини на скали, под покривката от листа в горите. Женската ражда във водата около 70 ларви, снабдени с външни хриле. Дъждовникът се храни с насекоми, голи охлюви, червеи и др.

В България е разпространен един Continue reading

Дропли

ДроплаДропли (otidiformes) са разред птици. Тялото е тромаво, едро. Някои тежат над 20 килограма. Краката са дълги, без заден пръст. Нямат трътна жлеза и перушината лесно се мокри. Те са 23 вида, разпространени в Европа, Азия, Африка и Австралия, по открити степни и полу пустинни местности. Живеят поединично или на групи, а в размножителния период -на двойки. Мътят по 2 яйца, пиленцата се излюпват готови за самостоятелен живот. Хранят се със семена, треви, безгръбначни и дребни бозайници. В България се срещат 2 вида, като са ограничени Continue reading

Дон

Река ДонДон е река в Европаейската част на Русия. Извира от Средноруското възвишение (Central Russian Upland) на югоизток от гр. Тула и се влива северозападно от гр. Азов в Таганрогския залив на Азовско море. Дон е с дължина 1970 км; площта на басейна е 442 500 км2 В горното течение (до река Тихая Соена). Дон има тясна долина; десният бряг е висок до 90 м, а левият е плосък и полегат. Речното русло е с много завои. Най-важни притоци тук са Непрядва, Красивая Меча, Бистрая Сосна, Воронеж. В средното течение (до гр. Калач на Дон) долината на Дон се разширява. Десният бряг е също висок. Тук се вливат притоците Continue reading

Бреза

БрезаБреза (betula) e  род листопадни дървета и храсти от семейство брезови. Над 100 вида, разпространени главно в Източна Азия и Северна Америка. в Европа се срещата 4 вида. В България расте обикновената бреза ( betula alba), наричана още бяла бреза. Тя е дърво, високо до 25 метра, рядко до 30 метра. Среща се по всички високи български планини, най-често в пояса на иглолистните гори из сечища, пожарища, винаги в ограничено количество и като Continue reading

Зайци

ЗайциЗайците са от семейство бозайници от разреда гризачи. Отличават се с дълги уши и дълги задни крака. Опашката е много къса. Горната челюст е с два чифта
резци, а долната с един чифт. Тялото е покрито с меки косми. Известни са 10 рода, разпространени почти из цялата суша, като в Австралия и някои острови са пренесени от човека (заекът подземник). Обитават различни местности. Храната им е растителна – трева, листа, дървесина. Зайците са много плодовити. Годишно дават няколко поколения от по 7-8 и повече зайчета. В България е разпространен само обикновеният, дивият заек. (Lepus timidus). От заека-подземник Continue reading

Гугутка

ГГугуткаугутка (streptopelia decaocto) – птица от разреда на гълъбите. Оперението й отгоре е по-тъмно, а отпред по-светло гълъбово. На шията има черна ивица, прекъсната отпред. Разпространена в южните области на Азия, Балканския полуостров като в последните 50 години бързо се разпространява на север и запад. В България е много разпространена, в населените места или край тях, обитава градини паркове, дворове. Женската снася годишно Continue reading

Бук

Обикновен букБук (Fagus) е род листопадни дървета от семейство букови. 9 вида, разпространени в Северното полукълбо. В България растат два вида. Обикновеният бук ( Fagus sylvatica) е висок до 30-40 метра и е разпространен в Европа. Расте в почти всички български планини от 700 до 1800—2000 метра надморска височина, в обширни чисти насаждения или заедно с иглолистни видове, дъбове и други. Заема 15,6% от площта на горите. Установени са 3 екологични типа: предпланински, планински и високопланински. Източният бук (Fagus orientalis) е висок до 30 м, разпространен в Югоизточна Европа и Югозападна Азия. В българските Continue reading

Вълк

Европейски вълкВълкът (Canis lupus) е едър хищен бозайник от семейството на кучетата. Козината му е сивожълта – по-тъмна в южните области или по-светла в северните области. Вълкът е дълъг 105—160 см, тежи обикновено 40—50 кг, рядко повече. Среща се в Европа, Азия и Северна Америка. В България се среща из планините навсякъде, напоследък по-рядко. През топлите месеци живее поединично, а през зимата на глутници, които слизат в полето и край селищата и нападат селскостопанските животни. Храни се с диви бозайници, птици, гущери, жаби, яде също Continue reading

Дива свиня

Дива свиня - глиганДивата свиня (Sus scrofa) е бозайник от подразреда непреживни, семейство свини. Тялото на Дивата свиня е ниско, силно развито и по-високо в предната част, до 1,5 м дължина, с тегло до 300 килограма. Краката са къси, здрави, с по 4 копита. Козината груба, сивокафява. Главата масивна с източена муцуна. Кучешките зъби развити в бивни, по-големи при мъжките (глиганите). Разпространена е в Европа, Азия и Северна Америка из горите и блатистите местности с крайбрежна растителност. Женската ражда през пролетта 10—12 малки, нашарени с Continue reading