Геология на Европа

Геология - Вулкан в ЕвропаГеоложката история на Европа е много сложна. Установено е, че в продължение на милиони години Европа е нараствала от север на юг. Най-древното ядро на Европа, изградено от архайски кристални и метаморфни скали, е Балтийският щит (Феноскандия), който обхваща Скандинавския полуостров, Финландия, Карелия и Колския полуостров. Балтийският щит е съставна част на огромната Източноевропейска платформа (изградена от архайски криста¬линни скали и покриващи ги по-млади хоризонтални пластове), в която влизат земите от Баренцово до Черно море и от Скандинавия до Урал. През архая и първата половина на палеозоя в Европа (Скандинавия, сев. част на Великобритания и Ирландия) се образували древните Каледонски планини, които през девона са силно денудирани. Голяма част от планините на Европа са образувани през втората половина на палеозоя, когато Средна и Южна Европа са обхванати от грандиозната херцинска орогенеза. Херцинските орогени се простират от Пиренейския п-в до Урал. През перма те са били силно размити и разрушени. Най-младите планини са образувани през терциера, когато Алпо-Хималайската орогенеза е създала планините, простиращи се край цяла Южна Европа. Голямо значение за формирането на релефа има и четвъртъчното заледяване, което обхващало територията от Исландия до Волгоград и от Скандинавския п-в до Северните Карпати. То е създало многобройни ледникови форми (морени, езера и др.) и е изравнило релефа на Северна Европа.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *