Климат

Европа климатична картаПо-голяма част от Европа се простира в умерените ширини, а само най-южните и сев. части са в субтропиците и на север от северната полярна окръжност. Влиянието на Атлантически океан се засилва от топлото течение Гълфстрийм и силната нарязаност на бреговата линия на Европа. Голямо значение има и разположението на планинските системи, които не пречат на движението на въздушните маси от запад на изток. Циклоналната дейност през лятото понижава темп. (средните темп. на най-топлия месец са от 28° на юг до 3″ на север), а през зимата ги повишава (средните темп. на най-студения месец са съответно 12° и —20°). В голяма част от Е, падат достатъчно валежи, но те са разпределени неравномерно. Докато в Западна Европа валежите са в излишък (Скандинавия и Великобритания имат валежи повече от 2000 мм), Източна Европа има недостатъчно валежи (Прикаспийската низина напр. има валежи 100—500 мм). Най-разпространен в Европа е климатът на умерените ширини. За западните райони е характерен умереният морски климат (с малки годишни температурни амплитуди, мека зима и умерено топло лято), а за източните – умерен континентален климат (със значителни температурни амплитуди, студена зима, топло, а на места горещо лято). В субтропичния пояс на Европа има средиземноморски тип климат (с горещо сухо лято и мека влажна зима) В планините се проявява височинната климатична зоналност, като най-високите им райони имат студен, нивален климат.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *