Почви

Разпределението на почвите в Европа е свързано е географската ширина, като зоналността в много случаи е нарушена от климатични и орографски особености. Тундровите почви са разпространени главно в Източна Европа и на о. Исландия. Планински тундрови почви има в Скандинавския полуостров. Много по-широко в Европа са представени подзолните почви, които се простират както в северната част на Великобритания, Скандинавия, Финландия, Полша, северната част на ГФР и ГДР, Дания, така и в северната част на Европейската територия на СССР. В Средна Европа подзолните почви се сменят с кафяви горски почви (от Великобритания до източните склонове на Карпатите, а също и в планините на Южна Европа). Степните черноземни почви са широко разпространени в равнините на Източна Европа. На запад черноземите покриват Долнодунавската (вкл. и Дунавската хълмиста равнина) и Среднодунавската низина. Почвите на Южна Европа са много разнообразни. В средиземноморските райони на Е., които имат субтропичен климат и в които преобладава дава варовикът, има предимно почви от червеноземен тип (tегга гоssа). Във високопланинските влажни и студени зони на Алпите, както и в много др. високи планини на Е. са развити планински ливадни (торфени) почви, планински подзолни почви и др.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *