Растителност

Растителността на ЕвропаРастителността на Европа е сформирана окончателно след четвъртичното заледяване. През историческо време растителната покривка претърпява големи промени под влияние на човешката дейност. В много райони културните растения изместват почти напълно дивите. Европа е родина на много културни растения. Зоната на арктичните пустини обхваща островите на Северния ледовит океан. В нея липсват дървета и храсти, Преобладават лишеи и мъхове. Тундровата зона обхваща най-северните части на Руската равнина, Колския и Скандинавския полуостров и крайбрежието на о. Исландия. Преобладават храсти, мъхове, лишеи, блатна растителност. На юг е подзоната на лесотундрата. В умерените ширини на Европа е зоната на горите, която се дели на следните подзони тайга, смесени гори, широколистни гори, лесостеп, степ, полупустини. Подзоната на тайгата се простира примерно на юг от 57—60 паралел. В тайгата растат главно европейска ела и бор, сибирска ела и лиственица, а в планините има и планинска тундра и брези. Подзоната на смесените гори обхваща северната част на Великобритания, южна Скандинавия, Северно германската и Руската равнина и се простира на юг до 52—54 северна ширина За нея са характерни гори от дъб, липа, клен, ясен, бук, ела, бор. Подзоната, на широколистните гори е най-добре развита в западна и Централна Европа, вкл. и в сев. част на Балканския п-в. Преобладават буковите и дъбовите гори, а се среща и малко липа. ясен клен, габър, кестен. Подзоната на лесостепите е развита в южната част на Руската равнина и Среднодунавската низина На юг лесостепите се сменят със степите, в които преобладават тревистите пространства. Степите са най-добре представени в Юж. Украйна и Поволжието, а тясна степна ивица се простира през сев.-зап. крайбрежие на Черно море до България. Подзоната на полупустнните заема малка площ в югоизточната част на Поволжието. Преобладават сухолюбивите храсти и някои степни тревни видове . В Средиземноморската зона има гори от различни видове дъб и иглолистни, а също вечнозелени храстови формации (маквиси, гарига, фригана). В югоизточната част на Пиренейския полуостров има нискостеблени палми.


Comments

Растителност — 1 коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *