Животни

ЧайкиВ зоогеографско отношение Европа спада към Холарктичната (Палеарктична) зоогеографска област. Дейността на човека (изсичане на гори, разораване на целини, лов и др.) е предизвикала промени в състава и разпределението на дивите животни, а на места и до тяхното изтребване. В тундрата и лесотундрата са разпространени полярна лисица и яребица, а в крайбрежните райони има чайки, гаги, тюлени. За горската зона са характерни лос, глиган, лисица, вълк, кафява мечка дива котка, таралеж, зайци, катерица, благороден елен, много птици. В степите и лесостепите преобладават гризачи и копитни животни (зайци, лалугери, яребици и др.). В средиземноморската зона има диви кози (алпийска и пиренейска), муфлон, много птици, влечуги и др. В зоната на Гибралтар живее единственият в Европа вид маймуна — безопашатият макак (магот).


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *