Дива свиня

Дивата свиня (Sus scrofa) е бозайник от подразреда непреживни, семейство свини. Тялото на Дивата свиня е ниско, силно развито и по-високо в предната част, до 1,5 м дължина, с тегло до 300 килограма. Краката са къси, здрави, с по 4 … Continue reading