Бук

Обикновен букБук (Fagus) е род листопадни дървета от семейство букови. 9 вида, разпространени в Северното полукълбо. В България растат два вида. Обикновеният бук ( Fagus sylvatica) е висок до 30-40 метра и е разпространен в Европа. Расте в почти всички български планини от 700 до 1800—2000 метра надморска височина, в обширни чисти насаждения или заедно с иглолистни видове, дъбове и други. Заема 15,6% от площта на горите. Установени са 3 екологични типа: предпланински, планински и високопланински. Източният бук (Fagus orientalis) е висок до 30 м, разпространен в Югоизточна Европа и Югозападна Азия. В българските планини е разпространен много ограничено. Тъй като е по-топлолюбив се среща само в Източна Стара планина и Странджа, по-малко в Източните Родопи, до 700-800 м надморска височина. Дървесината и на двата вида бук е с почти еднакви качества — червеникаво-бяла или жълтеникаво-бяла, плътна, тежка, използувана за строителен материал, за производство на целулоза и т. н. Листата са яйцевидни или елипсовидни, цветовете са разделнополови събрани в съцветие. Плодовете им (буков жълъд) съдържат 30—35% мазнини.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *